Omgevingsvergunning aangevraagd voor Olympiade 19 (2924 AL): het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning

2 augustus 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Olympiade 19 (2924 AL): het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning (datum ontvangst: 21 juli 2022).