Omgevingsvergunning aangevraagd voor Olm 8b (2925 CJ): het plaatsen van een pakket en brief automaat tegen de gevel van de supermarkt

2 augustus 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Olm 8b (2925 CJ): het plaatsen van een pakket en brief automaat tegen de gevel van de supermarkt (datum ontvangst: 12 juli 2022)