Omgevingsvergunning aangevraagd voor Oleander 4 (2925 TA): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

2 augustus 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Oleander 4 (2925 TA): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (datum ontvangst: 23 juli 2022).