Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Norma 3 (2926PE): het realiseren van een dakopbouw op de woning

1 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Norma 3 (2926PE): het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum ontvangst 17-2-2022).