Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Noorderstraat 23 (2922 AB): het plaatsen van een rookgasafvoer tegen de zijgevel van de woning

22 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Noorderstraat 23 (2922 AB): het plaatsen van een rookgasafvoer tegen de zijgevel van de woning (datum ontvangst: 16 maart 2022).