Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Nieuwe Tiendweg 21 (2922EN): het plaatsen van 3 in plaats van 2 carwashboxen bij het tankstation

25 januari 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Nieuwe Tiendweg 21 (2922EN): het plaatsen van 3 in plaats van 2 carwashboxen bij het tankstation (datum ontvangst: 12 januari 2022).