Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Nieuwe Tiendweg 19 (2922 EN): het plaatsen van een hekwerk rondom het oefenterrein

4 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Nieuwe Tiendweg 19 (2922 EN): het plaatsen van een hekwerk rondom het oefenterrein (datum ontvangst: 28 september 2022).