Omgevingsvergunning aangevraagd voor nabij Tiendweg 66 (2931 LC), op de gemeentegrens: het vervangen van de wegbrug

6 juli 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Nabij Tiendweg 66 (2931 LC), op de gemeentegrens: het vervangen van de wegbrug (datum ontvangst 31 mei 2022). Deze aanvraag is bij de gemeente Krimpenerwaard aangevraagd en in behandeling.