Omgevingsvergunning aangevraagd voor Molenvlietsingel 10 (2922 AA): het vergroten van de woning aan de zij- en achterkant

2 november 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Molenvlietsingel 10 (2922 AA): het vergroten van de woning aan de zij- en achterkant (datum ontvangst: 21 oktober 2022).