Omgevingsvergunning aangevraagd voor Molenaar Van Schelvenlaan 17 (2922 BT): het realiseren van een dakopbouw op de woning

24 januari 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Molenaar Van Schelvenlaan 17 (2922 BT): het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum ontvangst: 12 januari 2023).