Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Marathon 158 (2924 XH): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

26 april 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Marathon 158 (2924 XH): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 18 april 2022).