Omgevingsvergunning aangevraagd voor Lekdijk 82 (2921 AE): het wijzigen van de verleende vergunning van renovatie naar nieuwbouw van de woning

12 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Lekdijk 82 (2921 AE): het wijzigen van de verleende vergunning van renovatie naar nieuwbouw van de woning (datum ontvangst: 5 oktober 2022).