Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Lekdijk 82 (2921 AE): het tijdelijk stallen van een caravan voor tijdelijke bewoning gedurende de verbouwing van de woning

13 april 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Lekdijk 82 (2921 AE): het tijdelijk stallen van een caravan voor tijdelijke bewoning gedurende de verbouwing van de woning (datum ontvangst: 31 maart 2022).