Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Lekdijk 82 (2921 AE): het grondig renoveren en uitbreiden van de woning en het tijdelijk stallen van een caravan

15 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Lekdijk 82 (2921 AE): het grondig renoveren en uitbreiden van de woning en het tijdelijk stallen van een caravan (datum ontvangst: 7 maart 2022).