Omgevingsvergunning aangevraagd voor Lekdijk 2 (2921 AD): het bouwen van een dakopbouw en dakkapel op de woning

13 december 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Lekdijk 2 (2921 AD): het bouwen van een dakopbouw en dakkapel op de woning (datum ontvangst: 30 november 2022).