Omgevingsvergunning aangevraagd voor Lekdijk 126 (2921 AE): het aan de voorzijde uitbreiden van de woning

12 juli 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Lekdijk 126 (2921 AE): het aan de voorzijde uitbreiden van de woning (datum ontvangst: 1 juli 2022).