Omgevingsvergunning aangevraagd voor Lansing 5 (2923 BB): het realiseren van een dakopbouw op de woning

14 februari 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Lansing 5 (2923 BB): het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum ontvangst: 01 februari 2023).