Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Lansing 2 (2923 BD): het herbouwen van een woning op de bestaande fundatie

22 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Lansing 2 (2923 BD): het herbouwen van een woning op de bestaande fundatie (datum ontvangst: 15 maart 2022).