Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Krimpenerbosweg 4 (2923 LA): het plaatsen van een tijdelijk reclamebord

5 april 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Krimpenerbosweg 4 (2923 LA): het plaatsen van een tijdelijk reclamebord (datum ontvangst: 29 maart 2022).