Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Krimpenerbosweg 1 (2925 LB): het plaatsen van 3 vlaggenmasten voor het gebouw

15 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Krimpenerbosweg 1 (2925 LB): het plaatsen van 3 vlaggenmasten voor het gebouw (datum ontvangst: 2 maart 2022).