Omgevingsvergunning aangevraagd voor Kortlandstraat 33 (2922 XC): het realiseren van een tijdelijke winkel aan de Kortlandstraat 33

21 december 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Kortlandstraat 33 (2922 XC): het realiseren van een tijdelijke winkel aan de Kortlandstraat 33 (datum ontvangst: 08 december 2022).