Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Kievitstraat 20 (2922 GG): het realiseren van een aanbouw achter de woning en een dakopbouw op de bestaande berging achter de woning

9 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Kievitstraat 20 (2922 GG): het realiseren van een aanbouw achter de woning en een dakopbouw op de bestaande berging achter de woning of (datum ontvangst: 23 februari 2022).