Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Kerkdreef 39 (2922 BH): het verbreden van de inrit naar de woning

14 juni 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Kerkdreef 39 (2922 BH): het verbreden van de inrit naar de woning (datum ontvangst: 1 juni 2022).