Omgevingsvergunning aangevraagd voor Kamille 4 (2925 TG): het wijzigen van de gevel van de woning

10 januari 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Kamille 4 (2925 TG): het wijzigen van de gevel van de woning (datum ontvangst: 22 december 2022).