Omgevingsvergunning aangevraagd voor Jan van de Cappellestraat 1 (2923 CR): het realiseren van een dakopbouw met dakkapel aan de voorzijde op de woning

6 juli 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Jan van de Cappellestraat 1 (2923 CR): het realiseren van een dakopbouw met dakkapel aan de voorzijde op de woning (datum ontvangst: 24 juni 2022).