Omgevingsvergunning aangevraagd voor Jan Steenstraat 44 (2923 CP): het realiseren van een luifel boven de entree en de deur van de berging in de voorgevel gelijk trekken met de gevel van de woning

21 december 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Jan Steenstraat 44 (2923 CP): het realiseren van een luifel boven de entree en de deur van de berging in de voorgevel gelijk trekken met de gevel van de woning (datum ontvangst: 13 december 2022).