Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Jan Steenstraat 44 (2923 CP): het aan de zij- en achterkant uitbreiden van de wonin

4 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Jan Steenstraat 44 (2923 CP): het aan de zij- en achterkant uitbreiden van de woning (datum ontvangst: 26 september 2022).