Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Jan Steenstraat 33 (2923 CN): het realiseren van een uitbouw aan de straatzijde van de woning

5 april 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Jan Steenstraat 33 (2923 CN): het realiseren van een uitbouw aan de straatzijde van de woning (datum ontvangst: 25 maart 2022).