Omgevingsvergunning aangevraagd voor Jacob Marisstraat 4 (2923 CM): het realiseren van een dakopbouw op de woning

18 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Jacob Marisstraat 4 (2923 CM): het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum ontvangst: 09 oktober 2022).