Omgevingsvergunning aangevraagd voor Jacob Jordaensstraat 2 (2923 CL): het realiseren van een dakopbouw op de gehele woning

12 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Jacob Jordaensstraat 2 (2923 CL): het realiseren van een dakopbouw op de gehele woning (datum ontvangst: 3 oktober 2022).