Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Industrieweg 17: milieuneutraal wijzigen, plaatsen AD-Blue voorziening ten behoeve van verkoop aan consument

11 januari 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Industrieweg 17 (2921LB): milieuneutraal wijzigen, plaatsen AD-Blue voorziening ten behoeve van verkoop aan consument (datum ontvangst: 27 december 2021).