Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Industrieweg 15 (2921LB): het realiseren van een dakopbouw  ten behoeve van de narijsoven

1 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Industrieweg 15 (2921LB): het realiseren van een dakopbouw  ten behoeve van de narijsoven (datum ontvangst: 18 februari 2022).