Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Industrieweg 11: het vervangen van de gevelbeplating voor de bedrijfswoningen nr. 7, 9 en 11

9 augustus 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Industrieweg 11: het vervangen van de gevelbeplating voor de bedrijfswoningen nr. 7, 9 en 11 (datum ontvangst: 27 juli 2022).