Omgevingsvergunning aangevraagd voor: IJsseldijk Oost 2 (2924 AJ): het bouwen van een nieuwe woning ter vervanging van de onlangs gesloopte woning

9 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • IJsseldijk Oost 2 (2924 AJ): het bouwen van een nieuwe woning ter vervanging van de onlangs gesloopte woning (datum ontvangst: 25 februari 2022).