Omgevingsvergunning aangevraagd voor IJsseldijk 434 (2921 BD): het wijzigen van de voorgevel, plaatsen van een dakkapel aan de rechterzijde en vergroten van de dakopbouw aan de linkerzijde van de woning

12 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • IJsseldijk 434 (2921 BD): het wijzigen van de voorgevel, plaatsen van een dakkapel aan de rechterzijde en vergroten van de dakopbouw aan de linkerzijde van de woning (datum ontvangst: 3 oktober 2022).