Omgevingsvergunning aangevraagd voor IJsseldijk 366 (2922 BN): het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde van de woning

13 december 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • IJsseldijk 366 (2922 BN): het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde van de woning (datum ontvangst: 3 december 2022).