Omgevingsvergunning aangevraagd voor IJsseldijk 287 (2924 AZ): het realiseren van een dakopbouw achter op de woning

31 mei 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • IJsseldijk 287 (2924 AZ): het realiseren van een dakopbouw achter op de woning (datum ontvangst: 23 mei 2022).