Omgevingsvergunning aangevraagd voor IJsseldijk 213 (2924 AW): het plaatsen van een interne lift in de woning

27 december 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • IJsseldijk 213 (2924 AW): het plaatsen van een interne lift in de woning (datum ontvangst 14-12-2022).