Omgevingsvergunning aangevraagd voor Hyacint 1a (2925 EN): het uitbreiden van het schoolgebouw “De Wegwijzer”

30 juni 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Hyacint 1a (2925 EN): het uitbreiden van het schoolgebouw “De Wegwijzer” (datum ontvangst: 16 juni 2022).