Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Hoflaan 63 (2926 RC): het gedeeltelijk verwijderen van een dragende muur in de woning

21 april 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Hoflaan 63 (2926 RC): het gedeeltelijk verwijderen van een dragende muur in de woning (datum ontvangst: 7 april 2022).