Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Hoflaan 42 (2926 RC): het realiseren van een dakopbouw op het lagere zijdak van de woning

3 mei 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Hoflaan 42 (2926 RC): het realiseren van een dakopbouw op het lagere zijdak van de woning (datum ontvangst: 22 april 2022).