Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Hoflaan 20 (2926 RC): het realiseren van een dakopbouw aan de voorzijde van de woning

3 mei 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Hoflaan 20 (2926 RC): het realiseren van een dakopbouw aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 22 april 2022).