Omgevingsvergunning aangevraagd voor Hobbemalaan 53 (2923 XE): het bouwen van een dakopbouw op de woning

27 december 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Hobbemalaan 53 (2923 XE): het bouwen van een dakopbouw op de woning (datum ontvangst: 20 december 2022.