Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Hobbemalaan 5 (2923 XD): het realiseren van een uitbouw aan de straatzijde met dakterras

9 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Hobbemalaan 5 (2923 XD): het realiseren van een uitbouw aan de straatzijde met dakterras (datum ontvangst: 25 februari 2022).