Omgevingsvergunning aangevraagd voor Hamhof 2 (2924 BJ): het vervangen van de consoles van de galerij

12 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Hamhof 2 (2924 BJ): het vervangen van de consoles van de galerij (datum ontvangst: 4 oktober 2022).