Omgevingsvergunning aangevraagd voor Groene Wetering 2 (2922 CJ): het plaatsen van één duc-out op het KOAG terrein

18 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Groene Wetering 2 (2922 CJ): het plaatsen van één duc-out op het KOAG terrein (datum ontvangst: 07 oktober 2022).