Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Groene Wetering 1 (2922 CX): het verstevigen van de vloerconstructie van het schoolgebouw

21 april 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Groene Wetering 1 (2922 CX): het verstevigen van de vloerconstructie van het schoolgebouw (datum ontvangst: 7 april 2022).