Omgevingsvergunning aangevraagd voor Gouden Regen 21 (2923EJ): het plaatsen van een mantelzorg chalet naast de woning

27 september 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Gouden Regen 21 (2923EJ): het plaatsen van een mantelzorg chalet naast de woning (datum ontvangst: 13 september 2022)