Omgevingsvergunning aangevraagd voor Gouden Regen 21 (2923 EJ): het bouwen van een tijdelijke mantelzorgwoning naast de huidige woning aan de Gouden Regen 21

25 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Gouden Regen 21 (2923 EJ): het bouwen van een tijdelijke mantelzorgwoning naast de huidige woning aan de Gouden Regen 21 (datum ontvangst: 18 oktober 2022).