Omgevingsvergunning aangevraagd voor Gaspeldoorn 10 (2923 EH): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

25 oktober 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Gaspeldoorn 10 (2923 EH): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 18 oktober 2022).